Notiziis e avîs

SALMS E CJANÇONS PAR FURLAN

25 di Novembar 2005

Articul publicât su “LA VITA CATTOLICA” di sabide ai 3 dicembar dal 2005

Il cjant dai salms responsoriâi e cjanzonutis in laude de madone, editâts di glesie furlane, presentâts a Udin

263 propuestis di salms e 26 cjants ae Madone di Jacum Tomadini, cun tescj in marilenghe, metûts in musiche di pre Cjargnel
e pre Michelotti. Un sussidi util pes celebrazions liturgjichis

Te foto, di çampe: prof. Franco Colussi de Universitât di Udin e dal Friûl, Zuan Pieri Biasatti dean di Glesie Furlane, bons. Igino Schiff Vicjari episcopâl pe Pastorâl de Diocesi di Udin e pre Sef Cjargnel Plevan di Rigulât

Jessint part integrant de liturgjie de peraule, il salm responsoriâl al à une grande impuartance pastorâl. Par chest al sarès ben «istruî cun cure i fedêi sul mût di vierzisi a la peraule che Diu ur dîs intai salms e di trasformâ i salms stes in preiere de Glesie», si lei te jentrade dal Cjant dai salms responsariâi (tirade jù di chê dal Lezionari pes domeniis e pes fiestis), la publicazion presentade vinars ai 25 di Novembar tal centri Paulin di Aquilee a Udin cu lis Cjanzonutis in laude de Madone di Jacum Tomadini.

A jerin presints bons. Igino Schiff, vicjari episcopâl pe pastorâl de Arcidiocesi di Udin, Franco Colussi, musicolic de universitât di Udin, pre Sef Cjargnel, musicolic e plevan di Rigulât, e Zuan Pieri Biasatti, dean di Glesie furlane, che e à editât lis dôs voris cun tescj in marilenghe, talmentri preseosis che no mertin di finî intun scansel, si ben di sei dopradis dai predis inte liturgjie par cjantâ cul popul e dai grops corâi.

Presentadis al vescul, bons. Pieri Brollo, che lis à ritignudis un sussidi util pes celebrazions liturgjichis, a son stadis metudis in musiche di pre Sef Cjargnel e pre Romano Michelotti. Pre Rinaldo Gerussi al à curât la digjitalizazion dai salms e Andrea Matiussi chê des cjançonutis.

La prime vore e je une vere miniere: si à un salm responsoriâl par ogni domenie dal an liturgjic, e a son trê i agns previodûts, par 263 propuestis. Cualchi salm, al à sclarît Colussi, al ven di fat ripetût su modui salmodics diviers. Lis melodiis a son dadis dongje a mût di centonizazion gregoriane, che «e vûl dî cjapâ cjants che a esistin za in gregorian par po viesti peraulis modernis cun chescj motîfs», al à pandût pre Cjargnel, fevelant po de «libertât ritmiche che al gjolt il gregorian», preseade dal public in sale. Diretementri des vôs di cuatri cjantôrs dal coro «Rosas di mont» de plêf di Guart, che a àn dât un saç de bielece di chescj cjants. E cun lôr po si è dât dongje ancje il public. Sì, parcè che il salm responsoriâl, clamât ancje graduâl, al va di regule cjantât. «A recitâlu lu si snature dal dut e guai se no lu si cjante in glesie a sclopecûr».

«I salms a son peraulis di Diu, sostentament de nestre fede, no sempliç colegament tra leturis. A vierzin a la sperance di un Diu, che al cjamine simpri cun te», al à pandût Schiff, laudant, a non de Glesie udinese, la iniziative, che e cjale ae liturgjie furlane dal avignî. «Al è biel vê la pussibilitât di cjapâ in man un libri di glesie scrit ancje te lenghe mari». In chest, no je «nissune braure, ni razisim, ni cjampanilisim – al à dit Biasatti -, dome dirit di nature».

Altri tesaur a son lis «Cjanzonutis in laude de Madone» di Jacum Tomadini (1820-1883). Il librut, che e mostre in cuviertine la biele Madone cul Frut e Sant Zuan di Francesc di Milan tal domo di Sant Denêl, al met adun 26 cjants a dôs, trê e cuatri vôs cun test par furlan. Motîfs facii, che a permetin di cognossi l’organist e compositôr furlan, mestri di capele dal Domo di Cividât, te sô muse plui intime, scuasit familiâr. La traduzion ritmiche dai tescj verbâi origjinâi (cjapâts di Tomadini ancje di Sant Alfonso Maria de’ Liguori) e je stade fate cirint di rispietâ rimis e consonancis e di no smamî la ispirazion devozionâl, la semplicitât e spontanitât che ju marche.

Lis dôs publicazions a son editadis di Glesie furlane, chel «grop, nassût sul sburt dal Concili Vatican II, di cristians e furlans che a cirin di lâ a font des lôr lidrîs culturâls e religjosis – al à sclarît Biasatti -, par conciliâ la proprie fede cu la identitât culturâl». Midiant de traduzion dai tescj biblics, de lenghe furlane inte liturgjie e de valorizazion dal patrimoni musicâl. Lis gnovis voris a rivin di fat daspò la traduzion de Bibie (1997), il Lezionari (2001), intant che si sta prontant il Messâl Roman.

Erika Adami