Notiziis e avîs

GJITE A STIČNA in SLOVENIE

30 di Setembar 2017

Ancje chest an o vin programade la gjite sociâl di Glesie Furlane.

SABIDE AI 30 DI SETEMBAR o larìn a STIČNA (in Slovenie) a visitâ la antighe abazie.

07.30 PARTENCE di Vençon: si cjatìn sul plaçâl di front des scuelis.

08.00 TAPE A UDIN: li dal STADIO FRIULI par cjapâ sù chei che si cjatin a Udin

10.00/10.30 SI RIVE A STIČNA pe prime part de visite

12.00 GUSTÂ IN ABAZIE

18.00 RIPARTENCE PAR TORNÂ A CJASE

20.00 Si rive a Udin

20.30 Si rive a Vençon.

Par plasê si domande di mandâ une conferme a info@glesiefurlane.org dentri di domenie ai 24 di Setembar.