Notiziis e avîs

IN LINIE LA BIBIE DAL POPUL FURLAN

31 di Març 2005

Tal sît di Glesie Furlane, rinovât te grafiche e te navigazion, te sezion Bibie si à publicât ducj i libris dal Vieri e dal Gnûf Testament.

www.glesiefurlane.org