Notiziis e avîs

Messe di Avôt pal Friûl ai 17.07.2016 a Aquilee

01 di Lui 2016

Domenie ai 17 di Lui aes 6 sore sere, li de Basiliche, Glesie Mari di Aquilee

Messe di Avôt dal Friûl
pai Sants Ermacure e Fortunât

DISCJAME CHI IL PDF DE MESSE PAL FRIÛL

Finide Messe si cjatarìn li dal Ristorant “Ai Patriarchi” par finî la serade in compagnie.