Notiziis e avîs

Sabide ai 8 di jugn a lis 8.00 sore sere, a un mês de muart, Glesie Furlane e ricuarde l’amì pre Maurizi Ridolfi cuntune messe tal domo di Vençon

04 di Jugn 2024