Notiziis e avîs

SOLENITÂT DAI SANTS ERMACURE E FURTUNÂT 2009

29 di Jugn 2009

Il grop di Glesie Furlane us invide te basiliche mari di Aquilee pe Messe grande di avôt dal Friûl domenie 19 di lui as 6.00 sore sere.

O prearìn pal nestri popul, o cjaparìn coragjo tal Signôr.

Dopo Messe, si starà un moment in companie par un ghiringhel.