Notiziis e avîs

Visite A CIRÎ LIS LIDRÎS ETNICHIS, SOCIOLOGJICHIS E CRISTIANIS DAL FRIÛL

24 di Setembar 2015

Sabide ai 17 di otubar dal 2015

A CIRÎ LIS LIDRÎS ETNICHIS, SOCIOLOGJICHIS E CRISTIANIS DAL FRIÛL

Visite

a Zui ae Mostre sui Celts,

a Dinvilin ae basiliche paleocristiane dal Cuel di Çucje,

in Guart ae Plêf di S. Marie e al museu.

 

Si partìs aes 8.00 in coriere di Vençon (plaçâl des Scuelis); fermadis: aes 8.15 al Hotel Carnia e aes 8.30 a Tumieç (in Via 25 Aprile denant de pissine).

Aes 9.00 a Zui tal museu civic visite ae mostre sui Celts. Tor lis 11.00 a Dinvilin sul Cuel di Çucje visite ae basiliche paleocristiane.

Si guste insieme in Aplis. Dopomisdì visite ae Plêf di S. Marie in Guart e al museu.

Si partìs par tornâ a cjase tor lis 6.00 sore sere.

 

A coriere complete, gustâ, bigliets e guide de mostre comprendûts, si spindaràn sui 30 euros parom.

Par metisi in note visâ pre Roberto (tel. 0432 985032; cel. 3498024017; e-mail: xyybe@tin.it) o pre Romano (tel. 0432 956010; cel. 3336708704)